This blog is under construction

Sunday, 23 June 2013

C program to find the number of vowels and consonants in a string

Write a C program to find the number of vowels and consonants in a given string.


  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  int main() {
        char str[100];
        int vowels = 0, cons = 0, i;
        printf("Enter your string:\n");
        fgets(str, 100, stdin);
        str[strlen(str) - 1] = '\0';
        for (i = 0; i < strlen(str); i++) {
                if (isalpha(str[i]) == 0)
                        continue;
                switch (str[i]) {
                        case 'a':
                        case 'e':
                        case 'i':
                        case 'o':
                        case 'u':
                        case 'A':
                        case 'E':
                        case 'I':
                        case 'O':
                        case 'U':
                                vowels++;
                                break;
                        default:
                                cons++;
                                break;
                }
        }
        printf("No of vowels: %d\n", vowels);
        printf("No of consonants: %d\n", cons);
        return 0;
  }  Output:
  jp@jp-VirtualBox:~/$ ./a.out
  Enter your string:
  Apple And Orange
  No of vowels: 6
  No of consonants: 8No comments:

Post a Comment